Polityka prywatności / Dane Osobowe:

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej RODO).

1. Właścicielem serwisu www.magdakolodkiewicz.pl jest Magdalena Kołodkiewicz reprezentująca firmę Bright Coaching Szkolenia Doradztwo HR z siedzibą w Warszawie (Obrzeżna 1 a, 02-691 Warszawa).

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Kołodkiewicz reprezentująca firmę Bright Coaching Szkolenia Doradztwo HR z siedzibą w Warszawie (Obrzeżna 1 a, 02-691 Warszawa).

3. Przetwarzam Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowana/y:
a) skontaktowaniem się ze mną
b) otrzymywaniem wiadomości na temat treści publikowanych na w.w. stronie

Na mojej stronie www są dwa formularze zbierające dane – pierwszy to formularz kontaktowy. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Przetwarzam je jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Będę je przetwarzać jedynie do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Drugi z formularzy to okno „zapisz się na newslettera” na stronie bloga Koło-MY-Ja, w którym możesz zostawić swojego emaila, jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych treściach na stronie. Podanie emaila jest dobrowolne, ale niezbędne do subskrybowania bloga. Podany przez Ciebie email będzie przetwarzany jedynie w celu zapisania Cię na subskrypcję bloga i umożliwienie informowania Cię o najnowszych treściach na blogu.  Pamiętaj, że w każdym czasie możesz zrezygnować z subskrypcji bloga. Będę przetwarzać Twój email jedynie do czasu, aż zrezygnujesz z subskrypcji.

4. W związku z tym, że będę przetwarzać Twoje dane osobowe (takie jak np. imię i nazwisko, nr telefonu czy e-mail kontaktowy) wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych i zgłoszeniowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3.

5. Dokładam wszelkich starań, by chronić Twoje dane. Zapewniam, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. Korzystam też z usług zewnętrznych niezbędnych do utrzymywania strony, czyli hostingu oraz serwisowania strony.

Wszystkie podmioty, którym  powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). z innych witryn. Treści te zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

8. Przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
e) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać mi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: magda@kolodkiewicz.pl. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

9. Dokładam wszelkich starań, żeby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Można się ze mną kontaktować drogą e-mailową pod adresem: magda@kolodkiewicz.pl.